Пријатељи

Серијал подржали у трећој сезони :

LOGIN ЕКО

 

Медијски партнер у све три сезоне:

Радио телевизија Србије

Образовано научни програм – Школска редакција

 

Серијал подржали у другој сезони :

WWF  Светски фонд за заштиту природе

Република Србија

Министарство заштите животне средине

Министарство културе и информисања

Град Нови Сад

Градска управа за културу 

 

 

 

 

Пријатељи серијала у првој и другој сезони:

WWF  Светски фонд за заштиту природе

Друштво за заштиту и проучавање птица Србије

Фрушкаћ, Нови Сад

Еко центар Радоловачки Сремски Карловци

Планинарски дом ”Стражилово” Сремски Карловци

ОШ ”23 Октобар” Сремски Карловци

ОШ ”Бранко Радичевић” Нови Сад

ОШ ”Вук Караџић” Нови Сад

ШОСО ”Милан Петровић” Нови Сад

Предшколска установа ”Радосно детинсво” Нови Сад

Предшколска установа „Winnie the Pooh“ Сремски Карловци

SASH дечија одећа Нови Сад

Креативни погон  Нови Сад

Удружење ”Dor”  Нови Сад

Дарком  Нови Сад

Пчелињак ”Воргић” Нови Сад

Здрава храна ”Лучар” Нови Сад

Био фарма ”Возар” Кисач

Кајакашки клуб ”Стари Дунав” Сремски Карловци

Удружење”Карловачки виногради” Сремски Карловци