Prijatelji

Serijal podržali u trećoj sezoni :

LOGIN EKO

Ministarstvo informisanja i telekomunikacije

Medijski partner u sve tri sezone:

Radio televizija Srbije

Obrazovano naučni program – Školska redakcija

 

Serijal podržali u drugoj sezoni :

WWF  Svetski fond za zaštitu prirode

Republika Srbija

Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarstvo kulture

Grad Novi Sad

Gradska uprava za kulturu 

 

 

 

 

Prijatelji serijala u prvoj i drugoj sezoni:

WWF  Svetski fond za zaštitu prirode

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Fruškać, Novi Sad

Eko centar Radolovački Sremski Karlovci

Planinarski dom ”Stražilovo” Sremski Karlovci

OŠ ”23 Oktobar” Sremski Karlovci

OŠ ”Branko Radičević” Novi Sad

OŠ ”Vuk Karadžić” Novi Sad

ŠOSO ”Milan Petrović” Novi Sad

Predškolska ustanova ”Radosno detinsvo” Novi Sad

Predškolska ustanova „Winnie the Pooh“ Sremski Karlovci

SASH dečija odeća Novi Sad

Kreativni pogon  Novi Sad

Udruženje ”Dor”  Novi Sad

Darkom  Novi Sad

Pčelinjak ”Vorgić” Novi Sad

Zdrava hrana ”Lučar” Novi Sad

Bio farma ”Vozar” Kisač

Kajakaški klub ”Stari Dunav” Sremski Karlovci

Udruženje”Karlovački vinogradi” Sremski Karlovci