Контакт

Продукција:

ЗАНАТСКО ФИЛМСКА ЗАЈЕДНИЦА
Буковачки пут 80
21132 Петровардин

телефон:  063 83 16 854

zanatskofilmskazajednica@gmail.com
uprirodise@gmail.com

 

УПРИРОДИСЕ

Контакт за:

  • дечије Уприродисе кампове
  • породичне дане
  • излете

kamp@uprirodise.rs

телефон:  062 5 777 56

Небојша