31.05.2017.

Природна равнотежа (пропасти је противтежа) Епизода 1