КОМПОСТИРАЊЕ – употреби знање, уради компостирање

У четвртој епизоди дечијег телевизијског серијала УПРИРОДИСЕ под називом Компостирање, чуварка шумске чистоће Брзометлица Чистћ нас уводи у вештине компостирања. У друштву једне глисте и бактерије, Брзометлица нам открива због чега је компостирање корисно и који је исправан начин да компостирамо органске отпатке. Поред самог компостирања епизода се бави и темом кружења материје у природи што на сликовит начин показује случај једног кромпира.